[وبلاگ] زنانِ اثیری (۲)

|Photo by: Harry Callahan| آنچه را که Harry Callahan از “زن” به تصویر می کشد؛ امری ماورایی ست . امری که به واسطه ی حذف بدن و غوطه وری ی آن در آب و بسته بودن چشمها؛ مخاطب را به درون سوق می دهد و به نحوی او را شیفته و شیدا می سازد؛ کالاهان زیبایی ی ظاهری […]

[وبلاگ] زنانِ اثیری (۱)

*(اثیری : لغتنامه ی دهخدا) اثیر عنصری است غیر مادی و با قدرت و سرعتی که در ذات آن وجود دارد ، می تواند در هر یک از مواد و یا عناصر مادی , نفوذ کند و قدرت حیات آنها را اداره و کنترل نماید . اصولا اثیر رابطی است غیر مادی بین نیروی خلقت […]