[تک عکس] مادرِ زمین

الهه ی مادر الهه ایست که نمایانگر و تجسم بخشِ طبیعت، مادری، باروری، آفرینش، اسطوره‌های آفرینش، بلایای طبیعی و تجسمِ بخشش و سخاوتِ زمین است. گاهی نیز به آن مادرِ زمین گفته می‌شود.* (رجوع شود به تصویر الهه ی مادر در یک متن کیمیاگری و انواع دیگری از تصاویر سورئال از مادر زمین)تصویر فوق انگاره […]

[مجموعه عکس] توسل

وسل امریست درونی، بودن در مکان، همیشه حقیقی نیست، گاهی نبودنِ در مکان حقیقی ترین وجودهاست، برای زیارت، برای توسل، برای عقیده ات، کافیست چشمهایت را ببندی و خلوص داشته باشی، آن زمانست که خودت را در مکان می بینی و غرق می شوی…