[تک عکس] من، ذبیح و یونس

ما سه نفریم، من، ذبیح و یونس. یونس تازه یک سال و نیم است که به این دنیا آمده است. به نظر من هنوز خیلی کوچک است و خب همیشه فکر می کنم مامان یک جور دیگر هوایش را دارد. شیطان است و هر چیزِ شکستنیِ دمِ دستش را می شکند. ذبیح هم چهار سال […]

[مجموعه عکس] شهرِ خاموش

مجموعه ی شهر خاموش، مجموعه فریم هایی ست که شهرها را در فقدانِ حضور انسان و حال و هوایی غریب به تصویر می کشد، در این مجموعه بیشتر سعی بر اینست که به واسطه ی عدم حضور انسان و انتخابِ فضا، به نوعی روزهای آخرالزمانی ترسیم و تصویر گردد، این مجموعه ادامه دارست.