[مجموعه عکس] لمس نشدنی

با ظهور تکنولوژی، انسان ها از هم فاصله گرفته اند ، گوشه ای از این فاصله در روابط انسانها وقتی با یکدیگر هستند رسوخ پیدا کرده است. انسان ها به جای استفاده از لحظاتِ با هم بودن، زمان زیادی به ثبت لحظه ها می پردازند، شاید از دیدگاه آنها با ثبت یک لحظه می شود […]

[مجموعه عکس] دنیای چندگانه ی من

| My Multi World- All Photos: ShadiAfarin Arash| بیانیه: مجموعه ی «دنیای چند گانه ی من» تجربه ایست در حیطه ی مونتاژ با تکیه بر ذهنیت و دنیای چند گانه ی درونی، که برای هرکسی ممکن است وجود داشته باشد. این مجموعه از کنکاش های درونی در جهت شناخت خویشتن پرده بر میدارد و تلاش می […]