[تک عکس] سیب های حوا

./ شبیه سطرهایی که سانسور می شود در من شبیه _ واژه های نمی گویم هایم شبیه _ پریشانی ی_ عروسک لب_ طاقچه دارم عادت می کنم به زندگی که عادت نکرده است هنوز به من ، و حیرانم هنوز چرا مادرم حوا دلش می خواست آن سیب_ سرخ را بخورد ! … /.

[مجموعه عکس] چند پلان از زندگی

چند پلان از زندگی، تصویرهایی از یک زندگی در خلاء و رمز آلودست که حضورِ کاملی از انسان را ارائه نمی دهد، تنها تصویر واضح از انسان، تصویر دوم این مجموعه ست که کودکی را در خواب نشان می دهد، این تنها نشانه ی زنده ی این زندگی ست.

[تک عکس] مادرِ زمین

الهه ی مادر الهه ایست که نمایانگر و تجسم بخشِ طبیعت، مادری، باروری، آفرینش، اسطوره‌های آفرینش، بلایای طبیعی و تجسمِ بخشش و سخاوتِ زمین است. گاهی نیز به آن مادرِ زمین گفته می‌شود.* (رجوع شود به تصویر الهه ی مادر در یک متن کیمیاگری و انواع دیگری از تصاویر سورئال از مادر زمین)تصویر فوق انگاره […]