[تک عکس] من، ذبیح و یونس

ما سه نفریم، من، ذبیح و یونس. یونس تازه یک سال و نیم است که به این دنیا آمده است. به نظر من هنوز خیلی کوچک است و خب همیشه فکر می کنم مامان یک جور دیگر هوایش را دارد. شیطان است و هر چیزِ شکستنیِ دمِ دستش را می شکند. ذبیح هم چهار سال […]