[وبلاگ] چیزی تهی بساز

هایکو را ویران کن کلمــات را دور کن چیزی تهـی بساز  |ابی وال| عکسهای پیشِ رو گزیده هایی از مجموعه ی «برایان دیوید استیونس»، با عنوان«آینده ی درخشان تر» می باشد. متنِ ذیل، ترجمه ای از بیانیه ی این مجموعه است. (تمامی عکسها را با سایز بزرگتر و متنِ اصلی بیانیه می توانید در  این لینک مشاهده کنید.) وینفریت جی. زبالت […]