[مجموعه عکس] لمس نشدنی

با ظهور تکنولوژی، انسان ها از هم فاصله گرفته اند ، گوشه ای از این فاصله در روابط انسانها وقتی با یکدیگر هستند رسوخ پیدا کرده است. انسان ها به جای استفاده از لحظاتِ با هم بودن، زمان زیادی به ثبت لحظه ها می پردازند، شاید از دیدگاه آنها با ثبت یک لحظه می شود […]

[مجموعه عکس] دنیای چندگانه ی من

| My Multi World- All Photos: ShadiAfarin Arash| بیانیه: مجموعه ی «دنیای چند گانه ی من» تجربه ایست در حیطه ی مونتاژ با تکیه بر ذهنیت و دنیای چند گانه ی درونی، که برای هرکسی ممکن است وجود داشته باشد. این مجموعه از کنکاش های درونی در جهت شناخت خویشتن پرده بر میدارد و تلاش می […]

[مجموعه عکس] چند پلان از زندگی

چند پلان از زندگی، تصویرهایی از یک زندگی در خلاء و رمز آلودست که حضورِ کاملی از انسان را ارائه نمی دهد، تنها تصویر واضح از انسان، تصویر دوم این مجموعه ست که کودکی را در خواب نشان می دهد، این تنها نشانه ی زنده ی این زندگی ست.

[مجموعه عکس] شهرِ خاموش

مجموعه ی شهر خاموش، مجموعه فریم هایی ست که شهرها را در فقدانِ حضور انسان و حال و هوایی غریب به تصویر می کشد، در این مجموعه بیشتر سعی بر اینست که به واسطه ی عدم حضور انسان و انتخابِ فضا، به نوعی روزهای آخرالزمانی ترسیم و تصویر گردد، این مجموعه ادامه دارست.

[مجموعه عکس] سفرِ درونی

رومن رولان در کتاب سفرِ درونی، در مقدمه ای با عنوان “دعوت به سفر” می نویسد: عمری دراز و اندیشمندانه، آزمونی ست بزرگ، گاه، آن حتی حاصلِ پایانی آزمونهای یک خانواده و دودمان ست، پاسخی به معمای چندین سده ی آن، میوه ی رسیده ی رویش کندپوی آن که نشان خطاها، کامیابی ها، فضیلت ها […]