درباره شادی آفرین آرش

شادی آفرین آرش، متولد دی ماه ۱۳۵۹
فارغ التحصیل رشته کامپیوتر | گرافیستِ تجربی
اتمامِ دوره ی مبانی عکاسی زیر نظر استاد حمید رضا گیلانی فر در جهاد دانشگاهی مشهد
…– مدرس عکاسی نوجوان، جهاد دانشگاهی
– عضوِ اصلی انجمن عکاسان ایران
– نمایشگاه انفرادی با عنوان [روزهای پیله گی] در مشهد– بهمن ۱۳۹۱
– نمایشگاه گروهیِ حرفهای خصوصی
– نمایشگاه گروهی سایه روشن
– نمایشگاه گروهی یک قرارِ ساده ی ۱ و ۲
– نمایشگاهای گروهی وان پیکس
نمایشگاه گروهی روزهای زندگی ۲
– نمایشگاه گروهی بومرنگ
– نمایشگاه گروهی پَرسه
– رتبه نخست جشنواره ی رضوی در بخشِ خلاقه
– مدالِ طلای فیاپ از دومین جشنواره بین المللی عکس خیام و برگزیده Best Of Show در بخش خلاقه
ـ منتخب دوازدهمین و سیزدهمین دوسالانه ی عکس ایران
– رتبه نخست ششمین جشنواره ملی عکس اردی بهشت هرمزگان در بخش آزاد
– رتبه دوم دومین جشنواره عکس کانون عکس مشهد
– رتبه دوم مسابقه عکس یلدا(پرومکس)
ـ تقدیر جشنواره بین المللی فاین آرت چانگ
– تقدیر چهارمین جشنواره ملی عکس مشهد در بخش خلاقه و منتخب دوره های سوم، چهارم و پنجم
ـ تقدیر نخستین جشنواره ملی عکس بیرجند و منتخب دوره های اول، دوم و چهارم
– منتخب جشنواره عکس سفر و ایمنی راه
– منتخب نخستین جشنواره سلامتِ نیشابور
ـ منتخب هشتمین و دهمین جشنِ تصویر سال
– منتخب جشنواره خصوصی عکس دستِ دوم
– منتخب دومین جشنواره عکس گلستانه
– منتخب پنجمین جشنواره عکس زمان
ـ منتخب جشنواره عکس اسرار
– منتخب جشنواره عکس خانه های روستایی

| فعال در حوزه عکاسی فاین‌آرت، فتومونتاژ و خلاق |