[مجموعه عکس] شهرِ خاموش

مجموعه ی شهر خاموش، مجموعه فریم هایی ست که شهرها را در فقدانِ حضور انسان و حال و هوایی غریب به تصویر می کشد، در این مجموعه بیشتر سعی بر اینست که به واسطه ی عدم حضور انسان و انتخابِ فضا، به نوعی روزهای آخرالزمانی ترسیم و تصویر گردد، این مجموعه ادامه دارست.

[مجموعه عکس] سفرِ درونی

رومن رولان در کتاب سفرِ درونی، در مقدمه ای با عنوان “دعوت به سفر” می نویسد: عمری دراز و اندیشمندانه، آزمونی ست بزرگ، گاه، آن حتی حاصلِ پایانی آزمونهای یک خانواده و دودمان ست، پاسخی به معمای چندین سده ی آن، میوه ی رسیده ی رویش کندپوی آن که نشان خطاها، کامیابی ها، فضیلت ها […]

[مجموعه عکس] توسل

وسل امریست درونی، بودن در مکان، همیشه حقیقی نیست، گاهی نبودنِ در مکان حقیقی ترین وجودهاست، برای زیارت، برای توسل، برای عقیده ات، کافیست چشمهایت را ببندی و خلوص داشته باشی، آن زمانست که خودت را در مکان می بینی و غرق می شوی…